Sto dvacet čtyři druhů prvotřídního papíru

Vranská papírna za dob Haaseových

Krátká filmová reportáž z Československých novin z roku 1949. Časově snímek již nespadá do období, kdy papírnu vlastnila rodina Haaseových, zajímavý ale určitě je i tak. 

Nároží jedné z nejstarších budov papírny, kde je dodnes patrná kamenná deska s nápisem Bruder Haase a letopočtem 1878. Fotografováno z místa, kde před stavbou přehrady ještě protékala Vltava. (Foto Milan Kollinger)

Na staré fotografii níže, která byla pořízena přibližně v roce 1907, má tato budova ještě sedlovou střechu a její bílý štít se odráží ve vodní hladině: 

Někdy se u této pohlednice mylně uvádí rok 1845. Vznikla ovšem mnohem později, protože je na ní vyobrazena budova Banku, která byla postavena v roce 1853, i "pobočka" papírny v Davli u Sv. Kiliána, kterou majitelé přikoupili pozdeji. Dokonce se zdá, že budova staré školy, která vyčnívá za kostelem, je již vyobrazená s patrovou přístavbou. K přístavbě ovšem došlo až v roce 1881.