Zakladatelé papírny

Haaseovi ve Vraném nad Vltavou

Vranskou papírnu založili v roce 1837 čtyři bratři Haaseovi: Ludwig (Ludvík) nar. 1801, Andreas (Ondřej) nar. 1804, Gottlieb (Bohumil) nar. 1809 a nejmladší Rudolf nar. 1810. Zatím se nám podařilo získat pouze podobu dvou z nich. Na prvním obrázku sedí Rudolf Haase, který byl ze všech bratrů nejvzdělanější a před jméno si mohl psát titul JUDr. Jistý čas vedl Rudolf vranskou papírnu, a když později v Praze roku 1888 zemřel, ve Vraném za něj bylo slouženo Requiem. 

Na druhém obrázku stojí druhý z bratrů zakladatelů Andreas Haase, který získal pro sebe a své potomky šlechtický přídomek von Wrannau tj. "z Vraného". Ve Vraném ale příliš nepobýval, byl veřejně činným v Praze, kde například zastával i funkci náměstka primátora. Stál mimo jiné u zrodu Masarykova nádraží nebo u modernizace pražského vodovodu. 

Majiteli vranské papírny byli v budoucnu také Rudolfův syn Ernst (nar. 1842) a vnuk Ernst ml. (nar. 1869), který byl zároveň posledním majitelem místní papírny z rodu Haase. Na obrázku je jeho cestovní pas. V roce 1928 se z Vraného přestěhoval se svou rodinou do Boru u České Lípy (dnes Nový Bor). Postavil si zde vilu, kde o osm let později zemřel. Vdova Helena a dcera Marianne zde žily až do roku 1945, kdy musely domov pro svůj německý původ během několika hodin opustit. Vila stojí v dnešní ulici Kalinova č.p. 572 a je dodnes udržovaná. V současnosti v ní sídlí mateřská škola.