Vranský mlýn

Jak to bylo před papírnou

Na mapě vzniklé v rámci I. vojenského mapování v letech 1764–1768 jsou patrné dva ostrovy na Vltavě. Mezi břehem a menším z nich stával ve Vraném několik staletí mlýn. (Zdroj: © 1st Military Survey, Section No. 124, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna © Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně - http://www.geolab.cz © Ministerstvo životního prostředí ČR - http://www.env.cz)

Zmínka o vranském mlynáři v matrice narozených na Zbraslavi z roku 1733. Zápis uvádí, že 25. dubna bylo pokřtěno dítě jménem "Georgius" (Jiří). Otcem dítěte byl Jan Pašek z Jarova, matkou Voršila dcera Martina Raka ze Zvole. A kmotrem dítěte byl “Wenceslaus Beraunski Molitor Vranensis” tedy Václav Berounský, vranský mlynář. (Zdroj: Státní oblastní archiv v Praze, přímý odkaz na matriční zápis)